درباره ما

شرکت کارگزاری بورس آثل به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 111128 مورخ 1373/11/19 در اداره ثبت شرکت¬ها و مالکیت صنعتی تهران و طی شماره 10673 مورخ 1387/11/29 نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است و در تاریخ 96/08/06 با مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار نام شرکت از کارگزاری بورس آثل به کارگزاری توسعه معاملات کیان تغییر یافت . مرکز اصلی شرکت میدان آرژانتین - خیابان زاگرس - پلاک یک - طبقه سوم و شعب آن در شهرهای تهران، اصفهان واقع است.